Jak byste stručně představil AGC Automotive Czech?
Skupina AGC, jejíž jsme součástí, je největším světovým výrobcem plochého skla a jejich aplikací. Náš závod je součástí automobilové části AGC. Takže spíše než „sklárna" jsme „dodavatel automobilového průmyslu" a tím je řada věcí v naší firmě dána. Automobilový průmysl má řadu specifických požadavků a vysoké nároky na kvalitu výroby, včasnost dodávek apod., které jsou rozdílné od nároků na ostatní části výroby, kde se vyrábí nebo zpracovává sklo. To se samozřejmě odráží i v požadavcích na znalosti, dovednosti a pracovní nasazení našich zaměstnanců. Chudeřická společnost AGC Automotive Czech je největší evropský výrobce automobilových skel. Pro představu, každé 6. auto, vyrobené v Evropě je zaskleno přímo z našeho závodu a na to jsme právem hrdí. Za posledních deset let se výroba závodu zdvojnásobila. Loni jsme vyrobili rekordních 31 milionů kusů autoskel.


V posledních letech chudeřický závod zaznamenal obrovský nárůst, nabíráte nové zaměstnance. Co stojí za vaším úspěchem a můžete na pár číslech přiblížit, jak se firma rozrostla?
Za našim společným úspěchem stojí především naši zaměstnanci. To bych rád zdůraznil a na tomto místě našim lidem za jejich skvělou práci poděkoval. Dlouhodobý nárůst výroby v Chudeřicích souvisí především s naší konkurenceschopností. A nejde jen o cenu, kterou umíme konkurovat, ale především kvalitou a servisem našim zákazníkům, na které se musíme soustředit. Pokud bychom nebyli konkurenceschopní, centrála naší firmy v Belgii bude investovat a rozšiřovat výrobu v jiných evropských závodech, než je ten náš. To je fakt, který si všichni musíme dobře uvědomit. Dlouhodobá konkurenceschopnost je tedy základním předpokladem pro investice a modernizaci zařízení. Technicky jsme minimálně na evropské špičce. V posledních letech jsme investovali například do nové špičkové pece pro kalená skla, nové řezací linky, nových lisů atd. . . . Poslední velkou investicí pak byly dvě nové linky pro výrobu autoskel pro korejské automobilky KIA a Hyundai. Investice, kterou momentálně instalujeme a rozbíháme je tzv. 2K lis, což je technologie, která nás opět posune technicky a kvalitativně dál v rámci výroby přídavných dílů na skle. Za našim růstem stojí i velké úsilí našich vývojářů, kteří zajišťují přípravu nových projektů do sériové výroby. Za poslední 3-4 roky jsme i z pohledu nových projektů exponenciálně narostli.
Počet našich zaměstnanců neustále roste. V r. 2005 to bylo kolem 800 lidí, v r. 2010 jsme zaměstnávali již necelých 1100 lidí a loni byl průměrný stav zaměstnanců již 2550. V současné době v Chudeřicích pracuje 2750 lidí. Jsme tak největší výrobní společnost v rámci celého evropského koncernu. Rosteme velmi rychle. Málokterá firma v regionu do výrobních kapacit zainvestovala tolik. Roční objem investic do zařízení a budov představuje přibližně částku přes 200 milionů Kč, za posledních 6 let bylo proinvestováno přes 1,5 mld. Kč. Navíc za zboží a služby ročně jen v Ústeckém kraji zaplatíme 1,44 miliard korun, což má opět významný vliv na zaměstnanost v našem regionu.

Všechny firmy si v poslední době stěžují na stejný problém. Kde vzít lidi. Jak to řešíte vy?
Pracovní úřady mají sice v evidenci „dost lidí", ale najít kandidáty, kteří mají zájem pracovat a práci si udržet, byť máme nadstandardní finanční ohodnocení a systém celé řady benefitů, je někdy nesmírně těžké. Na míru nezaměstnanosti je nutné se přestat dívat přes „prostá procenta", v případě našeho regionu a troufnu si říct i celé naší republiky, jde o problém struktury nezaměstnanosti.
Potýkáme se i s vyšší fluktuací, na kterou jsme nebyli zvyklí. I naše benefity jsou nastaveny na logiku „čím déle u firmy pracuješ, tím lepší benefity obdržíš". Proto jsme pro nové zaměstnance vytvořili například tréninkové centrum, které má za cíl lépe zacvičit nováčky a připravit je na práci. Týden se tak učí jednotlivé výrobní operace, potom trénují na tzv. „pomalé lince" a až poté, když vše zvládají, je zařadíme do standardní výroby. Co se týká nedostatku profesí, obecně všem firmám na trhu chybí nejen technické profese jako technologové, vývojáři, kvalitáři, všechny firmy mají nedostatek operátorů nebo i technických dělnických profesí, jako jsou např. elektrikáři. Stále hledáme zaměstnance. Z Bíliny máme v současné době více než 700 zaměstnanců. Rozměry jsme ale už dávno přerostli region a řada našich zaměstnanců již dojíždí dál než z Teplic nebo Ústí nad Labem. Například z Karlovarska, Děčínska, středních Čech, atd.

Na nezájem dětí o technické obory si stěžují i školy a učiliště. Vy jste se rozhodli jít cestou podpory a motivace studentů na středních i vysokých školách. Jak konkrétně?
V prvé řadě jsme si založili vlastní Dárcovský fond na podporu technického vzdělávání v našem regionu. Nejde ale jen o sledování našich vlastních cílů, tedy dostat do firmy kvalifikovaný technický personál. Pro nás je to zároveň otázka sociální odpovědnosti v regionu, ve kterém působíme. Prostřednictvím našeho vlastního Dárcovského fondu AGC Automotive jsme vyhlásili například soutěž Technowizz, která je určena studentům 2. a 3. ročníků strojních nebo elektrotechnických oborů středních škol v Ústeckém kraji. Jejich úkolem je zpracovat jeden ze tří tematických úkolů. Pro vítěze, jejich učitele i školu jsme připravili velmi zajímavé peněžité ceny. Celkem Dárcovský fond AGC rozdělí v rámci této soutěže téměř 200 000 Kč. Přihlášky do soutěže musí studenti odevzdat do 25. dubna do sídla Ústecké komunitní nadace, která Dárcovský fond AGC spravuje. Zájem o soutěž už projevilo 15 středních škol. Do budoucna chceme oslovit i žáky učebních oborů s technickým zaměřením.
Na úrovni vysokého školství spolupracujeme zejména s Technickou univerzitou v Liberci. V minulém roce jsme na úrovni vedení AGC Automotive Czech a vedení Technické univerzity v Liberci podepsali rámcovou smlouvu o spolupráci při řešení technických projektů a přípravě zaměstnanců. Je to pro nás velmi důležitá platforma i pro spolupráci se studenty TUL, našimi budoucími zaměstnanci. Dalšími vysokými školami, se kterými spolupracujeme, jsou například UJEP v Ústí nad Labem a ČVUT či VŠCHT v Praze.
Chceme si vychovávat kvalitní techniky a dát šanci mladým lidem po absolvování univerzity. Takový člověk k nám nastoupí jako technický asistent, rok „rotuje", aby si vyzkoušel a poznal práci na jednotlivých úsecích a až poté ho dosadíme na pozici, na kterou ho potřebujeme.

Je zřejmé, že zaměstnancům věnujete velkou pozornost…
Jsme pyšní na loajální zaměstnance. Uvědomujeme si to především ve chvíli, kdy každoročně oceňujeme pamětní medailí ty, kteří u nás pracují i několik desetiletí. A v některých případech to jsou i celé rodiny.
Nejde jen o výplatu, která je u nás nadstandardní a na mzdové prostředky vynakládáme ročně 1,4 miliardy korun. Je to i celá řada dalších benefitů. Na benefity ročně na hlavu připadá 14 – 16 tisíc korun. Například letos pošleme 90 lidí na 14 dní na lázeňský pobyt do Poděbrad, plně hrazený naší firmou.
Poděkovat lidem za to, že odvádějí kvalitní práci a dát jim najevo, že si toho vážíme, je ale potřeba častěji než jednou ročně. Pomáhá nám k tomu mimo jiné i projekt Tak „Ď", kdy při pravidelných poradách oceňujeme ty nejlepší pracovníky. V neposlední řadě investujeme i do koučování a tréninků, jejichž cílem je zlepšit naší vzájemnou spolupráci v týmech.