Radní Teplic nedávno schválili ceny a nová pravidla pro parkování v centru města před radnicí. Teď přišla další informace, kdo bude provoz parkoviště pro město Teplice zajišťovat: „Na základě doručených nabídek radní rozhodla uzavřít nájemní smlouvu s právem provozovat místa placeného stání se společností ACTIV s.r.o., Kladno. Od května se tak náměstí Svobody vrátí mezi parkoviště s režimem placeného stání. Cena byla stanovena na 10 Kč za 1. hodinu, 30 Kč za každou další,“ zní tiskové vyjádření města Teplice sestavené po skončení jednání radních. Automat bude vracet drobné.