Tam totiž pro ně dne 8. června 2011 Průmyslová a obchodní komora v Drážďanech, Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje a OHK Liberec společně organizují mezinárodní kooperační setkání s podnikateli z Německa a Slovenska. Jedná se již o 8. ročník této úspěšné akce s návštěvností kolem 100 firem, která se tentokrát pořádá pro zástupce sektoru strojírenství, zpracování kovů, elektrotechniky/elektroniky, techniky plastů a doplňujících služeb a výrobních oborů. Jako tradičně bude mít setkání formu obchodně-kontraktační (celkem 5 hodin využitelných pro bilaterální tlumočené jednání firem) a prezentační (účastníci mohou využít českého stánku pro vlastní propagaci). Účast na kooperačních rozhovorech, zveřejnění firemního profilu v katalogu účastníků, tlumočnické služby a pohoštění v rámci podnikatelského setkání jsou zdarma. Ubytování a doprava je v režii účastníka.

Bližší informace k mezinárodní kooperační burze podnikatelů v Žitavě dne 8. 6. 2011 poskytne Ing. Tomáš Tuček, vedoucí mosteckého střediska Enterprise Europe Network ČR při Regionální rozvojové agentuře Ústeckého kraje (tel. 476 206 538, tucek@rra.cz). Registrace účastníků probíhá do 4. května.