Lidské tělo obsahuje až šest litrů krve. To znamená, že Zdeněk Procházka z Lovosic by po 150 odběrech, které uzavřel v úterý 21. srpna na Transfuzním oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, dokázal díky svému dárcovství naplnit svou krví 11 lidských těl. Lidem tím pomohl zachránit život při různých operacích, při nichž byla transfuze krve nezbytná.

Zdeněk Procházka daroval krev v úterý naposledy. I když to byl pro něho odběr jubilejní, nijak se nelišil od těch předchozích. „Na konci mi paní doktorka jako vždy poděkovala za darování, ale tentokrát přidala doporučení, že už několik let překračuji věkovou hranici pro dárcovství a měl bych si odpočinout. Dohodli jsme se, že ač mám univerzální krevní skupinu, bude to dnes můj poslední odběr,“ popsal 67letý Procházka.

On sám se přitom cítí zdravotně dobře. „Určitě bych to dotáhl na 160 odběrů, za které se dává Zlatý kříž I. stupně, ale stejně jako jindy poslechnu lékaře,“ doplnil.

Jubilant začal s dárcovstvím hned po vojně v roce 1972, a to díky mladšímu bratrovi Liborovi. Oba tehdy pracovali v podniku SCHZ, kde dárcovství mělo tradici. „Od té doby jsme chodili na odběry společně. Dnes jsme oba v důchodu, bráchu jsem v počtu odběrů přeskočil, protože musel ze zdravotních důvodů skončit dřív než já. Oba máme Zlatý kříž II. stupně za 120 odběrů,“ doplnil lovosický dárce.

Bez dárců krve se současná moderní medicína neobejde. „Především po zřízení traumacentra a následné centralizaci péče o těžce zraněné pacienty z Ústeckého kraje vyžadující i masivní transfuzi se častěji setkáváme s nedostatkem koncentrátů červených krvinek takzvaných negativních krevních skupin, především 0 RhD negativních, které jsou univerzálně použitelné v urgentních případech,“ popsal primář transfuzního oddělení Jiří Masopust.

„Při aktivaci dárcovské základny se zatím dokážeme s akutními požadavky vyrovnat, ale je to čím dál těžší a budoucí rozvoj kardiochirurgické operativy v Masarykově nemocnici naši pozici ještě nepochybně ztíží,“ zdůraznil význam dárcovství primář.

Ústecké transfuzní oddělení patří v odběrech plné krve od dárců ze spádových oblastí Ústí nad Labem, Teplice a Litoměřice do první desítky největších zařízení transfuzní služby v ČR. Odebraná krev se přímo na pracovišti zpracovává na koncentráty červených krvinek, plazmu a směsné transfuzní přípravky obsahující krevní destičky.

„Ty jsou určeny přímo pro pacienty v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, v nemocnicích v Děčíně a Teplicích, v Podřipské nemocnici Roudnice nad Labem, Lužické nemocnici a poliklinice Rumburk a také ve Fakultní nemocnici v Motole. Plazmy pro klinické účely je dostatek, ale například momentálně je v naší nemocnici léčen pacient, který již spotřeboval více než 300 jednotek plazmy během několika týdnů. Koncentráty krevních destiček mají jen pětidenní dobu použitelnosti, proto není udržování jejich zásob jednoduché. V krajním případě musíme urgentně přivézt transfuzní přípravky z některého z pražských center,“ vysvětlil primář Masopust.