Velkou skupinu tvoří zloději barevných kovů a izolačních olejů, kteří ve snaze rychlého a snadného zisku hazardují se svými životy, kdy jim hrozí při zásahu elektrickým proudem smrtelná poranění případně těžké popáleniny s doživotními následky.
Poněkud menší, ale o to závažnější skupinu tvoří mladiství, kdy příčinou úrazu či úmrtí elektrickým proudem je neznalost, nešťastná láska nebo jistý způsob adrenalinového hazardu.

Další jsou úrazy elektrickým proudem malých nezletilých dětí, které často doplácí na svojí přirozenou dětskou zvídavost.
V neposlední řadě se množí případy zapříčiněné nezodpovědností stavebních firem a porušením základních bezpečnostních pravidel.
Poslední případy s tragickým koncem se odehrály na severu Čech, konkrétně na Teplicku:
5.5.2011 Hostomice - smrtelný úraz cizí osoby, která vylezla na stožár VN a přiblížila se k živým částem pod napětím.
20.4.2011 Duchcov - popáleniny na 75% těla jednoho pracovníka a lehké popáleniny a šok u druhého pracovníka soukromé stavební firmy, která při provádění výkopů za účelem stavby v areálu výrobního podniku bez řádného stavebního řízení poškodila kabel VN. (sho, ino, pem)