Správa hřbitova přešla pod město Teplice. Proč se tak stalo?

Ze zákona o pohřebnictví provozovatel veřejného pohřebiště (město Teplice) ukládání, rozptyl a vsyp ostatků, zajišťuje sám nebo prostřednictvím jiné právnické, nebo fyzické osoby. Změnou správce hřbitova (v současné době jí vykonávají pracovnice odboru dopravy a životního prostředí) očekáváme zlepšení v evidenci hrobových míst a mnohem více informací o chodu hřbitova je pro nás dostupnější.

Správní budova, včetně obřadní síně, kde probíhají smuteční rozloučení, prošla rekonstrukcí. Kolik to město stálo?

Od roku 2005 na rekonstrukce hřbitova město vyčlenilo zhruba 40 milionů korun. Rekonstrukce byla postupná a hlavně viditelná. Jen samotná rekonstrukce smuteční síně přišla na 12,5 milionu korun. Další tři miliony stála nová střecha. Když k tomu připočítáme oplocení, opravu hřbitovní zdi,nové cesty ze zámkové dlažby, jsou to další „viditelné" peníze.

V loňském roce jsme zahájili I. etapu rekonstrukce kolumbárních okének v přední části hřbitova,. V letošním roce pokračujeme s II. a III. etapou. Celkové náklady předpokládáme ve výši 2 200 000 Kč.

Jak to nyní tedy funguje s pohřby, když síň spravuje přímo magistrát prostřednictvím svých zaměstnanců?

Pohřební služby si na správě hřbitova jednotlivé obřady nasmlouvávají s tím, že si musí domluvit přesné termíny. Je třeba včas zajistit, aby se nekryly časově dva obřady v areálu hřbitova. Nejvíce obřadů se koná ve smuteční síni, ale některé jsou také přímo u hrobu, nebo popřípadě jsou na vsypové loučce.

Kolik město vybírá za pronájem obřadní síně?

Na jeden obřad je městem stanovená cena 1300 korun, včetně daně. To je částka, kterou nám zaplatí pohřební služba. Nemáme informace jakou finanční částku hradí pozůstalí pohřební službě. Město Teplice obdrží 1300,- Kč za pronájem síně.

Jak město Teplice k této částce nakonec dospělo?

V podkladech, které jsme připravovali Radě města ke schválení, jsme vycházeli z předchozích období, kdy byla částka stanovena 1000 korun. Tato částka byla stanovena zhruba 10 let zpátky. Přihlíželi jsme také k průzkumu cen okolních okresních měst.

Co když bude chtít někdo přímo po správě teplického hřbitova, aby jim zařídila poslední rozloučení? Má město svoji pohřební službu?

Pracovnice správy hřbitova pozůstalé odkáží na pohřební služby. Vlastní pohřební službu město nemá.(pem)