Je třeba upravit břehy a dát krajině jednotný ráz. To vše se má dít za pomoci státních peněz, vyčleněných na rekultivace. Peníze mají přijít v rámci projektů na rozdělování ekomiliard, tedy do míst postižených v minulosti těžební činností. Obec už má s prostorem u Heřmanu své plány.

Heřman je třeba zrekultivovat,
lokalita bude i pro výstavbu

Starostka Zabrušan, Vlasta Michálková: „Obec rybník dostala do svého vlastnictví. Chceme upravit okolní zeleň. Bude to taková prořezávka, aby to vypadalo trochu k světu. Je to pod dozorem ochránců přírody a odborů životního prostředí, neboť zde žije několik druhů živočichů. Takže to proběhne vše v rámci určitých mezí. Nebudeme si přece devastovat to, co se nám tady samotné vlastně vytvořilo.“

Z obce: Rybník vznikl v prostoru bývalého dolu Herrmann, kde byly zároveň původní Zabrušany. Ty se pak zasypaly a vznikly nové, na novém území. Rekultivace Heřmanu koresponduje s územním plánem obce, který je schválený. Souvisí s tím také prostor pro novou výstavbu, která bude do budoucna právě v této lokalitě Zabrušanska k dispozici. Obec získala pozemky od pozemkového fondu. Plány jsou.

VÍCE V ÚTERNÍM TEPLICKÉM DENÍKU