„Obnově trati nic nestojí v cestě, chceme tak vyslat signál, že o její obnovení lidé skutečně stojí," říká Jiří Škoda, krajský předseda zelených. „V petičním výboru jsou zastoupeni starostové pěti dotčených obcí, zástupci místních sdružení a obyvatel, ale také dva senátoři. I to dokazuje, jak je téma obnovení trati důležité a lidmi vnímané." Podporu obnovení postupně vyjadřují zastupitelstva dotčených obcí. Materiál týkající se obnovení trati připravený pro jednání krajského zastupitelstva 29. června se však nepodařilo na program jednání zařadit. „I z toho důvodu doufáme, že bude hlas lidí zprostředkovaný peticí co nejsilnější," dodává Škoda.(re)