„Již během našeho působení v severních Čechách v rámci festivalu AniFest jsme se seznámili s řadou dětí, kteří mají o animovaný film zájem a chtějí se naučit takové filmy točit," vysvětlil předseda občanského sdružení Animánie Jakub Hora. „Děti animovaný film spíše konzumují jako diváci. Chtěli jsme vytvořit cílený projekt, který otevře školákům praktické poznání animovaného filmu a postaví je do roviny tvůrce. Proto jsme oslovili přímo základní školy, které poskytly dětem zázemí a prostor pro soustředěnou tvorbu."

Projekt spojuje dílny animace a školní výuku. Děti totiž točí témata, která ve škole s pedagogy probírají.

„Je to skvělý způsob spojení umění a výuky. Děti samy vyjádří látky, kterými se ve škole zabývají. Zároveň vzniknou filmové materiály. Ty pak slouží i jako učební pomůcky pro další děti," dodal Hora.

Severočeské děti tak točí a budou točit animované snímky s námětem severočeských či českých pověstí a bájí, hudební videoklipy, literární povídky a náměty, snímky s tématem životního prostředí a ekologie a další motivy učebních látek.

„Projekt jde napříč věkem i tématy. Důležitá je chuť a kreativita. Do dílen se zapojují také učitelé, kteří v rámci akce projdou akreditovaným kurzem a zvyšují si kvalifikaci v oboru mediální výchovy," řekl Hora.

A co se děti naučí? Například najít námět, postavit příběh, vytvořit postavy, tyto postavy namalovat či vymodelovat, napsat scénář a nakonec film také natočit a ozvučit. A reakce malých animátorů z duchcovské školy J. Pešaty? „Je to velká legrace, úplně jiné než normální učení. Učíme se a jsme i herci," říká Katka ze čtvrté třídy. A Filip doplňuje: „Vidíme hned výsledek toho, co uděláme. Už se nechceme učit „normálně."

Děti své týdenní snažení směřují k natočení vlastního filmu, na škole J. Pešaty s tématem českých pověstí.

„Věříme, že za dva měsíce vznikne několik desítek krátkých dětských filmů. Na společném dětském festivalu v červnu si malí tvůrci filmy vzájemně představí, sejdou se s dospělými kolegy od animace, popovídají si o filmové tvorbě a doufejme, že budou pokračovat do dalších let. Ty nejlepší filmy vyšleme na festivaly," vysvětlil pořadatel.

Celý projekt vznikl a probíhá za podpory osvícených sponzorů. „Dítě platí asi deset korun za hodinu. Běžná cena na soukromých kurzech je více než desetinásobná," řekl Hora. „Jsme vděční, že naši partneři umožnili díky své podpoře otevřít dílny pro všechny děti za těchto podmínek. Podtitul projektu je Fantazie: energie lidského života. Příznačně nás podpořili partneři, kteří se zabývají výrobou energie či úsporným zacházením s energiemi. Doufáme, že dílny podpoří také další instituce, u kterých jsme žádali o grant. Poté budeme moci v plné šíři položit základ pro jeho pokračování v dalších letech."

Animace Imaginace je v České republice ojedinělým projektem svého druhu, protože zapojil filmovou tvorbu pomocí animace přímo do výuky základních škol. „V takové šíři to zatím nikde u nás neprobíhá. Většinou jde o poměrně nákladné kroužky nebo jednodenní akce. Budeme šťastní, pokud se tento způsob výuky rozšíří, děti z něho jsou nadšené a dobré ohlasy máme i od učitelů," uzavřel Jakub Hora.(lmax)