„V centru našeho zájmu je obnova majetku. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun SVS dává 75 %, tj. téměř 950 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti.

V rámci naší investiční akce ve Mstišovské ulici bude zrekonstruován vodovod, na který je připojeno přibližně 30 obyvatel. Stavby v oblasti zásobování obyvatel pitnou vodou jsou naší prioritou," řekl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

Stávající litinový vodovodní řad vnitřního průměru 60 mm ve Mstišovské ulici byl uveden do provozu roku 1934.

Řad vedený v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce kolem 1,5 metru je ve špatném technickém stavu.

Kvůli stáří je vysoce inkrustovaný a důsledkem toho jsou opakované stížnosti na nedostatečný tlak vody, proto SVS rozhodla o jeho výměně.

„V rámci investiční akce se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 200 metrů.

Součástí stavby je přepojení stávajících vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou."

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. září 2014. Vlastní práce začaly minulé pondělí. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. března 2015.

„Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde je pro rok 2014 naplánováno celkem 22 staveb za 101 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 115,6 milionů korun," sdělil Jiří Hladík, tiskový mluvčí Severočeská vodárenská společnost a. s.(red)