Čížkovická cementárna rozjíždí po zimní odstávce výrobu. Začne tak i spalování jedů z ostravských ropných lagun. V Ostravě už ale probíhá nový boj: kam uložit dalších 100 tisíc tun kalů, které se jaksi „nad plán“ našly v lagunách a na které Geosan Group nemá odbyt.

Původních 110 tisíc tun upravených kalů je od prosince na litvínovské skládce Celio. Dovoz na sever Čech, který platil státní podnik Diamo, povolil loni v září krajský úřad Ústeckého kraje, ještě před tím 24. srpna jej posvětili radní včetně hejtmanky Jany Vaňhové (ČSSD).

Není odbyt

Nebezpečný odpad bude na skládce uložen do roku 2017, cementárna Lafarge jej chce přidávat do palivového mixu při zahájení výroby v březnu.

Firma Geosan Group ale čerstvě oznámila, že v lagunách je dalších 100 tisíc tun kalů, na něž nemá odbyt a požádala o jejich dočasné skladování v areálu bývalé ostravské chemičky. „Moravskoslezský kraj se záměrem firmy uložit Geobal 4 v areálu chemičky, a to v množství 100 tis. tun po dobu max. 18 měsíců, nesouhlasí. Požadujeme plynulý, transparentní a s právními předpisy konformní odbyt tohoto paliva,“ sdělila Deníku mluvčí Moravskoslezského kraje Šárka Vlčková. „Kraj nebude vyvíjet žádný nátlak na ministerstvo ani Diamo, aby se palivo vozilo do Ústeckého kraje, odbyt je věcí řešitele zakázky, tedy Geosanu Group.“

Dilema

Geosan tak má nyní dilema. Celio by totiž muselo získat další povolení pro uložení Geobalu 4 na skládce a cementárna palivo přijmout ke spalování. Lafarge podle generálního ředitele Ivana Mareše ostravské kaly nechce.

„Cementárna další Geobal 4 nebo jiné materiály vyrobené z ropných zbytků z Ostravských lagun nepřijme, ani nebude spalovat,“ uvedl.

Generální ředitel Diama, které platí Geosanu za likvidaci ostravských kalů, Jiří Jež přiznal, že nyní se neví, kde se další kaly budou spalovat. „Čížkovice mají smlouvu jen na to, co je nyní uskladněno u Litvínova. Ale teď, po tom mediálním tlaku, je otázka, zda vezmou i to množství navíc. Jestli ne, bude sanace mnohem dražší.“

Vedení Ústeckého kraje neplní sliby

14. 10 .2011: měřit se bude 1x měsíčně, 15. 2. 2012: měřit se bude 4x v roce. Je to další důkaz, že Ústecký kraj jedná jinak, než oznamuje prohlášeními určenými pro veřejnost.

Vloni, 14. října 2011, krajský úřad vydal stanovisko (stále je na www.kr-ustecky.cz), ve kterém deklaruje: Mimo rámec integrovaného povolení bude cca 1x za měsíc krajský úřad provádět vlastní kontrolní odběry a analýzy prostřednictvím akreditované laboratoře.

O čtyři měsíce později kraj vydal prohlášení, že pokračuje s kontrolami kalů uskladněných na skládce Celio: Ve zkouškách skladovaných kalů bude úřad pokračovat v četnosti 4x za rok.

Po dotazech Deníku ale krajská mluvčí Magdalena Hanáčková uvedla, že zkoušky se neprovádějí, neboť teprve probíhá veřejná zakázka na laboratoř osloveny byly tři firmy: Vodní zdroje GLS Praha, Bioanalytika CZ, Empla. Navíc krajský úřad zkoušky Geobalu 4 podle sdělení Zuzany Kárové, která má na kraji na starost odpadové hospodářství, zahrnul do klasického monitoringu odpadů, výrobků z odpadů, podzemních a povrchových vod v Ústeckém kraji. „O žádném jiném výběrovém řízení, které by bylo zaměřené vyloženě na Geobal, nebo skládku Celio nevím. Nicméně uvedené výběrové řízení ukončili 29. února, a proto nevidím důvod k zveřejňování zadávací dokumentace,“ dodala Kárová.

Hanáčková na další doplňující dotaz Deníku, jak to kraj v říjnu s měřením doopravdy myslel, již neodpověděla.