V současnosti funguje gymnázium i základní škola v opravených prostorách, ale nespočet místností a chodeb zeje prázdnotou. Na opravy tak rozsáhlých budov nejsou peníze. Vedení gymnázia a základní školy chce požádat o dotace z Evroské unie na rehabilitaci areálu gymnázia. Zpracováním projektu a podkladů a žádosti o dotace byla pověřena Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Rehabilitace areálu bude muset být vzhledem k velké finanční nákladnosti rozdělena do tří etap. První etapa, na kterou by právě chtělo vedení školy získat dotace, se bude týkat rozšíření a zkvalitnění zázemí pro gymnázium a základní školu.
V budově nad základní školou se nacházejí patra z části vyklizená po pobytu sovětské armády. Některé místnosti zůstaly od odchodu ruských vojáků téměř netknuté. Například záchody. Modře natřená vrátka, drát jako zámek a záchodová mísa obestavěná kovovou konstrukcí. Voják, když šel vykonat malou potřebu, nečinil tak ze země, nýbrž ve stoje nad mísou. Jestli to tak bylo i s velkou potřebou, raději nedomýšlíme. I po téměř dvaceti letech je však vidět, že záchod byl hojně využíván, soudě podle suchých zbytků toaletního papíru a nejen toho. Mnoho zajímavostí skrývá i rozsáhlé sklepení pod areálem.
Nepronikne sem ani paprsek světla, avšak kdysi tu bývalo jistě pěkně živo. Ve vydlaždičkovaných místnůstkách s plakáty nahých děvčat a ruskými nápisy jako by se zastavil čas.
Po dokončení celkové rehabilitace školního areálu by se mělo jeho součástí stát také kulturní, společenské či třeba sportovní centrum. Smyslem celého projektu je, aby se areál opět stal přirozeným kulturním a společenským centrem nejen města Krupky, ale i širšího spádového regionu.