Začal přivítáním žáků učiteli v prvorepublikových šatech, rozdáním trikolór a potřesením ruky s prvním prezidentem Masarykem v podání pana Stolaře. Poté si děti prohlédly expozice, které připravily ve třídách pro své spolužáky. Témata, například divadlo, film, peníze, škola, Sokol, sportovní úspěchy, četnictvo, hudba a další, byla zaměřená na první republiku.

Žáci také plnili zábavné kvízy a úkoly ověřující jejich nově nabyté vědomosti. Děti s jejich učiteli byly opravdu kreativní. V prostoru před ředitelnou otevřeli tančírnu a kavárnu s dobovým servisem, v historické třídě bylo možné psát na tabulky, místo kalkulačky vyzkoušet počítadlo nebo psát perem namáčeným do kalamáře.

V tělocvičně bylo možné shlédnout hromadnou pohybovou skladbu a také výstavu věnovanou Sokolu, kterou připravil pan Hrbáček. Zpívaly se písničky Jaroslava Ježka, hrály úryvky her Osvobozeného divadla nebo se vyšetřoval zločin četníky. Všichni si tento den náramně užili, seznámili se s významnou částí naší historie a snad v sobě nalezli trochu vlastenectví a národní hrdosti.

Chtěli bychom poděkovat panu Hrbáčkovi za nadšený výklad o historii a významu Sokola, panu Stolařovi za autentické ztvárnění T. G. Masaryka a paní učitelce Stolařové za dodání prvorepublikových kostýmů. Dále pak všem učitelům a dětem, kteří projektový den připravili.

Martin Kokeš