Hlava českého státu hostila prezidenta Republiky Makedonie Ďorge Ivanova. Ten se tak stal v pořadí 31. státníkem, který prošel „rukama“ žáků Hotelové školy Teplice.

58letý makedonský politik Ďorge Ivanov do úřadu nastoupil 12. května 2009 a v současné době dokončuje své druhé a zároveň poslední funkční období. Politický systém Republiky Makedonie je velmi podobný tomu našemu, prezident je volen všelidovým hlasováním (přímou volbou), funkční období je 5 let a svůj mandát může obhájit pouze jednou.