V den projektu i přes nepřízeň počasí vyrazila spousta tříd do terénu. Venku si žáci vyzkoušeli některé dovednosti, které s ochranou obyvatel za mimořádných událostí souvisí jako je například: nácvik první pomoci, evakuační zavazadlo, pravidla BESIPu, zásady evakuace, výstražný signál a mnoho dalších činností a dovedností.

Žáci 7., 8. a 9. třídy si projektový den se souhlasem vedení školy zpestřili navíc divadelním představením svého spolužáka Ladislava Sitae „Potrestaná pýcha“, ve kterém mohli svého kamaráda spatřit v hlavní roli krále Miroslava. Věřím, že všechny třídy si den náležitě užily a dozvěděly se spoustu nových a užitečných informací a někteří žáci se i kulturně obohatili.

Petr Kovařík, učitel ZŠ Maxe Švabinského