„Máme malou hasičskou zbrojnici ve Mstišově, která byla vystavěna v roce 1993 pro bývalou jednotku Sboru dobrovolných hasičů Mstišov. To bylo v době, kdy město mělo dvě jednotky, a sice Dubí a Mstišov. Ve vlastním Dubí byla v devadesátých letech stará hasičská zbrojnice zrušena s příslibem výstavby nové zbrojnice. K tomu však dosud nedošlo," řekl starosta Dubí Petr Pípal a dodal: „Mezi tím nastal velký úbytek dobrovolných hasičů a nyní máme jen jednu jednotku Sboru dobrovolných hasičů Dubí a malou hasičskou zbrojnici ve Mstišově, kam musí všichni hasiči z Dubí dojíždět. Z pohledu zajištění požární bezpečnosti obyvatel města je město povinné mít zřízenou tuto jednotku tak, jak nařizuje zákon. Pokud však chceme mít i do budoucna dobrovolné hasiče, tak je nutné jim vytvořit vhodné a dostupné prostředí a tím je právě nová hasičská zbrojnice v centru Dubí." Zbrojnice by stála v Krušnohorské ulici za budovou služebny Obvodního oddělení Policie ČR Dubí s výjezdem do Krušnohorské ulice v místech výjezdu od služebny Policie ČR.

Dříve zde byl umístěn stánek se zeleninou. Plánovaný náklad na výstavbu je zhruba 36 milionů korun a město by v případě úspěchu získání dotace zaplatilo 15% této částky to je cca 5,4 milionu korun. Druhý projekt, kterým je revitalizace sportovního areálu ve Sportovní ulici, zahrnuje zateplení sportovní haly, novou podlahu, novou zateplenou střechu, výměnu oken a rekonstrukci topení.

Dalšími projekty jsou rekonstrukce parku u Tereziných lázní a rekonstrukce parku u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie. „Nyní nezbývá než čekat, jak to celé dopadne, a průběhu měsíce ledna budeme znát výsledky našich podání," sdělil starosta Dubí Petr Pípal. (kos)