V evidenci Úřadu práce v Teplicích bylo ke dni 30.6.2009 celkem 7 524 uchazečů o zaměstnání. Počet nezaměstnaných evidovaných na úřadu práce se oproti květnu snížil o 41 osob. Jak vysvětlil Tomáš Raichl z teplického úřadu práce, v červenci se situace asi opět trochu změní a počet uchazečů nejspíš naroste. Začátkem měsíce se totiž na úřad přišlo zaevidovat několik lidí propuštěných z AGC Flat Glass. Jedná se o lidi jak z administrativy, tak i dělníky. Většinou mají zhruba dva roky do důchodu. Během měsíce června se nově evidovalo na Úřadu práce v Teplicích 778 uchazečů o zaměstnání, což bylo o 43 uchazečů více než v měsíci květnu, kdy se nově zaevidovalo 735 uchazečů.

Raichl dodal, že žádné hromadné propuštění ale není hlášené. Mnohé podniky hledají všechny možné způsoby, aby nemusely propuštět. Během měsíce června prý úřad práce požádalo 5 firem o možnost částečné nezaměstnanosti, tedy právo nechat pracovníky doma za 60 % mzdy. Nikdy toho však firmy nevyužívaly ve velké míře. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 819 uchazečů o zaměstnání, z nichž 468 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 199 uchazečů a z jiných důvodů 152 uchazečů. Oproti jiným okresům je na tom Teplicko stále celkem dobře, žádné výrazné výkyvy v nezaměstnanosti se nezaznamenávají.

Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 3 745 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 526 bylo vyučených, 1 109 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 144 uchazečů bylo vysokoškoláků. Bohužel počtu nezaměstnaných zdaleka neodpovídá nabídka volných pracovních míst. Těch bylo v červnu evidováno 195.

Něco navíc:

Na konci června 2009 bylo evidováno celkem 1 086 uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením, k datu 31.5.2009 to bylo 1 106 uchazečů. Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 3 745 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 526 bylo vyučených, 1 109 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 144 uchazečů bylo vysokoškoláků. V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. přestali být od 1.10.2004 vedeni absolventi škol a mladiství jako samostatná skupina uchazečů o zaměstnání, pro statistické účely se však počet absolventů a mladistvých stále sleduje. K datu 30.6.2009 bylo v evidenci ÚP v Teplicích 397 absolventů škol a mladistvých (k 31.5.2009 bylo v evidenci ÚP 467 absolventů a mladistvých).