V pondělí čekali ještě před otevřením venku před dveřmi, aby jim náhodou někdo jejich vytouženou „osobní" značku nevyfoukl.

V úterý v osm hodin ráno, když se otevřelo, byli na celém úřadě pouze dva lidé, a ti ještě nepřišli kvůli registračním značkám na přání. Teprve až po osmé hodině se pak hala začala postupně zaplňovat.

Podobně to vypadalo i v dalších okresních městech napříč krajem. Zájem o originální značky byl i v dalších městech Ústeckého kraje. V Mostě si první zájemce prý chce dát na značku KARL0S a dvě číslice, v Ústí nad Labem na úřadě zaregistrovali například značku připomínající čárový kód.

„V Teplicích lidé požadovali značku s nápisem MARTIN01 či T0MAS007," poznamenal Karel Blaschke z teplického magistrátu.

Je to novinka letošního roku

O registrační značky na přání mohou řidiči nově žádat právě od začátku roku 2016.

„Žadatel potřebuje žádost, kterou si vyzvedne na registru vozidel. Po ověření, že značka obsahuje výrazy, které lze použít, bude žadatel o značku vyzván k zaplacení správního poplatku ve výši 10 000 korun v hotovosti. Do patnácti dnů od uhrazení poplatku mu bude značka vydána," informovala Jitka Stuchlíková z kanceláře primátorky v Ústí.

Lidé byli netrpěliví. Ne všichni, ale věřili tomu, že to tak skutečně bude.

„Už v závěru roku se přišlo několik lidí zeptat, zda tato možnost bude skutečně existovat a co k tomu potřebují," sdělila Iva Fidlerová, vedoucí oddělení registrů a technické způsobilosti vozidel ústeckého magistrátu.

Jak poznamenala, nějaký čas zabere ověření použitelnosti požadovaného nápisu na značce. Úřady dostaly seznam výrazů, které použít nelze. Část dal dohromady Ústav pro jazyk český a přispěly i další instituce.

Jsou prý zakázána vulgárně zabarvená slova typu srab či gauner. Nepoužitelné jsou výrazy s politickým podtextem jako fidel, nebo kombinace připomínající Adolfa Hitlera.

Značka na přání je tvořena kombinací osmi písmen a číslic. Číslo musí být na značce alespoň jedno. Bude rozdělena na tři a pět znaků. V mezeře bude místo pro nálepku technické kontroly.

Poplatek 10 000 korun je součtem dvou pětitisícových částek za přední a zadní značku. Motorkáři pak ušetří. Ale například ti, kteří navíc požadují třetí značku na nosič kol, si naopak připlatí, a to o 600 korun.

Značku na přání je možné si rezervovat předem. A to na dobu nejvýše tří měsíců. Taková rezervace pak stojí 500 korun.

Registrační značka na přání byla do zákona vložena už v létě 2013, dva a půl roku ale trvaly následné přípravy.

Ukáže praxe, jak se to ujme

Kdo by chtěl mít místo klasické registrační značky název „hovňousek 007*," může již nyní na tuto kombinaci zapomenout.

Podle mluvčího ministerstva dopravy také obecně platí, že na značku na přání je možné dát kombinaci čísel a velkých písmen s výjimkou písmen G, CH, O, Q a W a to z důvodu jejich snadné zaměnitelnosti.

„Značka také musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být tedy složena pouze z písmen," upřesnil mluvčí MDČR. Podle něj na značkách na přání také nebudou moci být uvedeny zkratky využívané ve veřejné správě například PČR, HZS, MDCR.

Policisté prý budou na tyto „zvláštní" značky nahlížet stejně jako na běžné značky. Pro ně je směrodatné, aby byla značka čitelná (neznečištěná), nepoškozená, umístěná na vozidle tam, kde to stanovují dané předpisy, nesmí být nijak upravena či pozměněna, zadní musí být osvětlena a dále na ní musí být označena platnost technické kontroly.

A co když mi ji někdo ukradne?

Když někdo ukradne takovou značku na přání, musí majitel vozidla opět na úřad a požádat o vydání zcela nové registrační značky, nikoli však se stejným nápisem. Původní a odcizená značka bude ze systému vyřazena, kopie není možná. Takže celý proces znova.

V případě, že mi značku někdo poškodí, třeba koulí při couvání, nechá mi úřad vyrobit novou značku, za stávající poškozenou. Je ale potřeba tu původní donést na úřad s sebou, třeba pokroucenou či pomačkanou.