Co se týče vzdělanostní struktury, celkem 3 953 uchazečů mělo základní vzdělání, 2 435 bylo vyučených, 1 108 bylo středoškoláků a uchazečů s vyšším odborným vzděláním a 111 uchazečů bylo vysokoškoláků. Nejhorší uplatnitelnost na trhu práce mají lidé se základním vzděláním. Naopak vyřazeno z evidence úřadu práce bylo 811 uchazečů o zaměstnání, z nichž 471 nastoupilo zpět do pracovního poměru. Pro nespolupráci s úřadem práce bylo vyřazeno 195 uchazečů a z jiných důvodů 145 lidí.