Vstup je možný za určitých podmínek: osoby od 18 let výše se musí prokázat dokončeným očkováním nebo dokladem o prodělání nemoci, pro osoby ve věku 12 - 18 let je vstup podmíněn předložením platného PCR testu (ne staršího než 72 hodon od data testu, nikoliv od data jeho vyhodnocení). Děti do 12 let se nemusí před vstupem prokazovat ničím.

PCR test je uznáván v případě, že máte zahájené, ale ještě neukončené očkování (předložte výsledek testu a potvrzení o první dávce vakcíny), PCR test je uznáván také v případě, že vám v očkování brání lékařem potvrzené skutečnosti (předložte výsledek testu a lékařské potvrzení).