Děti se mohly projít stezkou pohádkového lesa, kde plnily řadu úkolů. Připraven byl také zážitkový program, včetně třeba lukostřelby. O program se postaral Antonín Moravec, který tu pořádá Malé Paříže.

V neděli se pak na stejném místě uskutečnil mezinárodní festiválek Když múzy nemlčí. Na podporu místních organizací, které se podílejí na pomoci válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Program v Zámecké zahradě bude probíhat o nedělích prakticky po celé léto.