„Závěrem loňského roku jsme evidovali celkem 287 kódovaných uživatelů drog, z tohoto počtu bylo 166 se základní drogou heroin, jež v teplickém regionu v preferencích drog zaujímala a stále zaujímá první místo. Druhé místo patřilo a patří pervitinu, jež udalo jako základní drogu 83 klientů,“ říká Oto Kovanda, zástupce vedoucí kontaktního centra White Light 1 Teplice.

Více se dočtete ve čtvrtečním vydání teplického deníku......