Zákaz daný vyhláškou zveřejnil na svých stránkách teplický magistrát. Platí u těchto vodních toků: Maršovský potok, PBP Bouřlivce od Domaslavic a Štrbický potok.

Zákaz odběrů povrchových vod se nevztahuje na odběry pro vodárenské účely (odběry pro zásobování obyvatel pitnou vodou), odběry pro požární účely, na odběry povrchové vody z vodních nádrží, jejichž účelem jsou uvedené odběry vody a na využívání závlah ve prospěch zemědělské a potravinářské produkce.