Ne všichni motoristé, i když je tento stav oznamován značkou na všech příjezdových komunikacích, toto respektují. Projíždějí na vlastní pěst uzavřenou uličkou, kde mají mimořádně odstavnou plochu trolejbusy.
Úpravu provozu si vyžádaly opravy obloukového profilu potoka Bystřice, který teče pod povrchem v parku mezi ulicemi U Hadích lázní a U Kamenných lázní.
Havarijní stav podzemní klenby v korytě potoka Bystřice v Šanově, kdy hrozilo propadnutí, stojí tedy za výlukou trolejbusové dopravy v ulici U Hadích lázní.
Bude se zde opravovat stropová klenba podzemního koryta, s čímž souvisejí další práce v dotčené lokalitě. Například musí být pokáceno šest statných starých kaštanů. Ty po dokončení rekonstrukčních prací nahradí nová zeleň.
Dopravní podnik Teplice zde musel sundat trolejové vedení, protože budou vyměněny sloupy. Některé se začaly naklánět a vyloučeno nebylo ani jejich vyvrácení. Trolejbusová doprava v úseku od stanice Pražská až na šanovský okruh je nahrazena bezplatnou autobusovou linkou s označením X1. Omezení provozu potrvá minimálně do konce letošního roku, kdy má skončit oprava profilu potoka.