Den otevřených dveří proběhne v pondělí 25. března.V půlhodinových intervalech budou od 8 do 16 hodin vchodem budovy C zpřístupněny prostory 1. stupně i školní družiny. V době od 14 do 17 hodin bude přístup umožněn hlavním vchodem budovy A. Škola má téměř 50letou historii, k vidění budou staré fotografie a kroniky. Proběhnou ukázky školních pomůcek, výukových materiálů a zajímavých chemických pokusů. Ke koupi budou výrobky, které vytvořili žáci školy. Bližší informace o akci najdete na webu školy.