“K zápisu se dostavilo o 29 rodičů s dětmi více, než můžeme pokrýt současnou kapacitou předškolních zařízení. Potřebovali bychom alespoň jednu třídu navíc, protože minimálně 15 dětí z přihlášených, na které se místo v mateřské škole nedostává, by ji mělo již od nového školního roku navštěvovat,“ informovala starostka Oseka Lenka Říhová.

Vedení města Oseka se proto dohodlo s ředitelem osecké základní školy v Hrdlovské ulici, že poskytne prostory mateřské škole z ul. K. H. Borovského. V základní škole by pro potřeby mateřské školy měly vzniknout jedna až dvě třídy.

„Ostatní děti bychom umístili za předpokladu, že v základní škole vybudujeme dvě třídy vyhovující potřebám předškolního zařízení. V případě, že bychom je nenaplnili oseckými dětmi, mohli bychom místa nabídnout okolním obcím“, uvedla k řešení problematiky předškoláků starostka Říhová.
V současné době se zvažované prostory temperují. Náklady na vytápění a na celkový provoz školky nevyšplhaly příliš vysoko. Přestavba na dvě třídy by si vyžádala cca půl miliónu korun. Jedná se o stavební úpravy vyhovující předškolnímu zařízení a vybavení tříd. Stravování by probíhalo ve školní jídelně za určitého režimu. Návrh řešení již projednala rada města a teď ho dostane do ruky projektant a stavební úřad.

„Z údajů evidence obyvatel vyplývá, že nám budou děti spíše přibývat, než ubývat, navíc nám možná v blízké budoucnosti přibudou noví občané, protože plánujeme novou zástavbu některých lokalit ve městě. Kapacitu mateřských škol bychom stejně museli v budoucnu řešit. Díky ochotě ředitele horní základní školy se nám naskytlo elegantní řešení s velmi malým zásahem do rozpočtu města,“ dodává starostka.

Město počítá i s tím, že pokud někdy v budoucnu začne porodnost opět klesat, nebude problém změnit s minimálními náklady třídy mateřské školky opět ve třídy školy základní. (ot)