Návštěva se uskutečnila v rámci reakce na otevřený dopis, který starostka Bíliny na konci ledna zaslala premiérovi, ministrovi školství, ministryni práce a sociálních věcí a všem poslancům. V něm upozornila na problémy s nepřizpůsobivými rodinami a žáky, se kterými se základní škola potýká, a na omezené prostředky, které má škola i město při řešení situace.Vedení města Bíliny, společně se školou, připravilo konkrétní návrhy opatření, které by po zahrnutí do zákonů pomohly řešit záškoláctví, odpovědnost rodičů, výtržnictví žáků ve škole i další potíže.

Učitel a skladatel Klobautschnik by letos oslavil 200 let.
Učitel a skladatel Klobautschnik by letos oslavil 200 let

„Například jsme navrhovali krácení některých dávek rodičům, kteří se řádně nestarají o své děti, dále prodloužení povinné školní docházky o dva roky speciálního nástavbového studia, při kterém by žáci vycházející ze sedmé třídy získali znalosti a dovednosti potřebné k získání zaměstnání, a dalších dvanáct opatření na zlepšení situace ve škole i ve městě,” uvedla starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová.Premiér s ministrem školství se o tyto návrhy podrobně zajímali a slíbili, že se jimi budou zabývat v rámci koaličního jednání. “Zabývali jsme se i problematikou inkluze, zvýšením odpovědnosti rodičů za svého potomka i snížením hranice trestní odpovědnosti na dvanáct až třináct let. Doufáme, že toto jednání přímo na půdě základní školy přinese tolik potřebné změny,” doplnila místostarostka Marcela Dvořáková.

Město Bílina