V sálu je nyní postaveno lešení, které pro jistotu podpírá vzácnou fresku na stropě. Jak ale vysvětlil kastelán zámku Petr Horák, vše probíhá v pořádku. Během první poloviny roku tak ve Valdštejnském sálu samozřejmě nemohou probíhat svatby. Na dotaz, zda uzavření oblíbeného sálu nesnížilo zájem o svatby na zámku, odpověděl kastelán, že nikoliv. „Dokonce tu bude letos v červnu jedna svatba v Knížecí zahradě,“ říká Horák.

V současnosti probíhají přípravy na sezonu. Jistě není bez zajímavosti, co dělají takové průvodkyně přes zimu. „Naše průvodkyně sedí u počítače a pokračují v inventarizaci zámeckých sbírkových fondů. Zpracovávají se další a další karty, takže máme co dělat celou zimu,“ říká kastelán.