„Vypuštěný zůstane až do zahájení prací, což předpokládáme v únoru příštího roku. Bude ale záležet na výběru zhotovitele a vydání stavebního povolení. Dokončení se předpokládá do října 2023,“ uvedl k investiční akci města primátor Teplic Hynek Hanza.  

V městském rozpočtu je na to zatím vyblokováno 20 milionů korun. „Hradit vše budeme z vlastních zdrojů, protože podmínky dotačních titulů mají pro další život rybníku velmi zavazující podmínky,“ dodal Hanza. Plán vedení města a rybářů je, že se po revitalizaci do rybníku vrátí ryby. Což by v případě využití dotace nebylo vzhledem k pravidlům dotačních titulů hned možné. Podobně město postupovalo v minulých letech i při omlazení sousedního menšího Dolního rybníku.  

Výlov velkého horního rybníka v Zámecké zahradě.
Králem výlovu zámeckého rybníku byl sumec albín, měřil 150 centimetrů

Další chystané práce v rámci revitalizace naznačila Dagmar Teuschelová z odboru životního prostředí na teplickém magistrátu. „Ve špatném technickém stavu je stávající objekt vypouštění. Bude proto vybudován nový požerák,“ sdělila. Pryč ze dna rybníku zmizí největší nánosy bahna. „Vzhledem k mocnosti a rozmístění sedimentů v nádrži ale není nutné odtěžení v celém rozsahu. Bude proto odstraněn sediment ze slepého ramene a v okolí ostrůvku. Způsob vytěžení bude na dodavatelské firmě,“ podotkla. Mocnost bahna prozradily provedené sondy.

Pod dohledem

Úpravy se dočká rovněž část u nástupního místa pro lodičky. Zde je podle informací z města navrženo vybudování sjezdu do nádrže, konkrétně v prostoru stávající travnaté plochy u mola půjčovny lodiček. Sjezd by měl být s ohledem na požadavky památkářů z přírodního kamene a stěrku. Rybník je totiž stále v jejich památkovém dohledu. Zrenovovat chce město také stávající opěrné zdi. V potřebných místech se vyspraví.

Horník rybník je společně s tím Dolním součástí koloritu Zámecké zahrady v Teplicích. Ta byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1848. Je oblíbeným místem lázeňských hostů, slouží pro setkání, procházky a navazování nových známostí. Hojně je využívají i místní. Lákadlem pro děti je v areálu umístěný pavilon opic, kde mohou pozorovat dovádění primátů. Když je opičky omrzí, mohou si děti hrát na přilehlém hřišti s pískovištěm a prolézačkami. Letní atrakcí jsou projížďky na pramičkách, okolo velkého vodotrysku uprostřed rybníka.