To, že novodobé dílo, určené původně pro horskou ves, je vystavováno právě v historické expozici zámku Duchcov, není nijak náhodné. Fláje jako jedno z nejstarších osídlení české části Krušných hor patřily po staletí pod duchcovskou správu.

Socha sv. Jana Nepomuckého stávala původně v centru obce, která musela v šedesátých letech minulého století ustoupit stavbě vodního díla pro zásobování Mostecka a Teplicka kvalitní pitnou vodou. Situována byla na soklu v blízkosti původního umístění dřevěného kostela, který byl pro svou unikátnost přesunut do Českého Jiřetína. Po roce 1945 se však socha ztratila. Donedávna chátrající sokl zdobený reliéfem sv. Antonína Paduánského v blízkosti základů dřevěného kostela tak zůstal na břehu flájské přehrady jedním z posledních svědků života v dřívější středověké horské vsi.

Návrat do Flájí

Prostřednictvím iniciativy Českojiřetínského spolku se po sedmdesáti letech socha znovu vrátila do Flájí. Obnovy sochy se ujal akademický sochař z Mostu Bořivoj Rak (1932). Osazena a slavnostně vysvěcena byla letos v květnu v rámci „Roku moldavské dráhy", a to v předvečer hlavních oslav jubilea této technické památky, kterou před 130 lety zprovoznila společnost Pražsko-Duchcovské dráhy. Oslavy unikátní horské železnice připadly shodou okolností na svátek sv. Jana Nepomuckého, jemuž je obnovená socha věnována. „Odhalení sochy se za hudebního doprovodu teplické konzervatoře zúčastnila asi stovka lidí složená mimo jiné ze studentů litvínovského gymnázia a flájských rodáků. Akce spojená s přednáškou v dubském Domě porcelánu s modrou krví měla připomenout historii dráhy, která kvůli vypuknutí první světové války v roce 1914 a pozdějšímu sledu událostí nebyla prodloužena do dalších horských obcí Duchcovska, jak o to tehdejší obyvatelé v zájmu rozvoje svých obcí usilovali, o čemž svědčí články z dobového tisku", uvedl Petr Fišer z Českojiřetínského spolku.

Autor díla Bořivoj Rak je významným sochařem severočeského regionu, který většinu svého aktivního života zasvětil ochraně historického kulturního dědictví. Jeho socha pro Fláje patří k jednomu z mála jeho původních děl. Proto se správa duchcovského zámku dohodla s Českojiřetínským spolkem, že kopie sochy bude zapůjčena do zámecké expozice a instalována v prostorách obnoveného zámeckého muzea.

„V duchu tradice valdštejnského mecenášství a sběratelství na zámku má tato socha představit jednak významného regionálního umělce a současně i zaniklou obec patřící historicky k duchcovsko-litvínovskému panství Valdštejnů", zmínil kastelán zámku Marian Hochel.

Kdy si můžete sochu prohlédnout?

Repliku sochy v expozicích duchcovského zámku mohou návštěvníci zhlédnout v letošním roce do neděle 1. listopadu 2015 o víkendech a svátcích dle otevírací doby zámku od 10 do 16 hodin. V den státního svátku 28. října 2015 u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa budou mít návštěvníci do 18 let věku na první prohlídkový okruh „Valdštejn" vstup zdarma. Informace o výši vstupného a další informace naleznete na oficiálních webových stránkách zámku www.zamek-duchcov.cz. (mh)