Jaká byla sezona?

Letošní sezona na zámku Duchcov se nesla ve znamení památkové obnovy. Dokončeny byly restaurátorské práce v interiérech jižního křídla zámku, do konce roku zbývá dokončit restaurátorskou obnovu interiérů Biliárového křídla, které je prezentováno v rámci prohlídkové trasy připomínající zdejší pobyt a životní příhody Giacoma Casanovy. Ve čtyřech místnostech této trasy včetně Biliárového sálu byly odkryty původní výmalby stylově dokládající éru vrcholného baroka a rokoka na reprezentativním šlechtickém sídle. Přestože byla nálezová situace v interiérech zámku poměrně složitá, pro restaurátory byla mimořádnou výzvou. Část obnovených interiérů si návštěvníci budou moci prohlédnout již během příští sezóny, pro mnohé bude jistě příjemným překvapením, jak změnily svou podobu. Zbývá jen doufat, že se v blízké budoucnosti povede najít finanční prostředky i na obnovu posledních čtyř místností Biliárového křídla, ve kterých byla situována pracovna a ložnice Casanovy, sousedící s pokoji barona von Lindena. Teprve poté bude restaurátorsky obnoveno a návštěvníkům prezentováno téměř celé první patro zámku, ve kterém se rozkládaly šlechtické apartmány a pokoje vyššího zámeckého služebnictva.

Návštěvnost byla lepší nebo horší než minulý rok?

Jsme rádi, že návštěvnost duchcovského zámku se oproti loňské sezoně zvýšila. Zámek si letos prohlédlo o 1703 návštěvníků více než v roce 2013. Zvýšily se i tržby z prodeje suvenýrů v pokladně zámku či tržby z pořádání kulturních akcí. Těší nás rostoucí zájem domácích i zahraničních návštěvníků o zámek Duchcov, ale i o další památky severních Čech. Věříme, že i tyto ukazatele se pozitivně promítnou do dalšího zkvalitnění péče o památkový fond, který v sobě skrývá velký potenciál z hlediska rozvoje cestovního ruchu v tomto dříve opomíjeném regionu.

Co nejvíce zaujalo návštěvníky zámky? Na co byly v programu nejlepší reakce?

S tradičně velkým ohlasem se setkal zámecký karneval zaměřený na dětské návštěvníky, kterým byla poslední březnovou sobotu zahájena letošní sezona. Překvapením byl i nebývalý zájem o oživené prohlídky zámku s Casanovou, které byly dokonce v mnoha případech vyprodány. Přirozenost a nápaditost Petra Stolaře, novodobého představitele Giacoma Casanovy, a dalších herců z Divadla V Pytli již po několikátou sezónu přispívá ke zvyšování zájmu veřejnosti o tento typ prohlídek.

Dokládá to i opakovaná účast poměrně nezanedbatelného počtu návštěvníků, kteří se na zámek Duchcov na oživené prohlídky pravidelně vrací. Mimořádně působivým zážitkem bylo rovněž vystoupení Vladimira Gončarova, sólisty baletu Severočeského divadla v Ústí nad Labem, v jehož hudební a taneční produkci se poslední srpnovou sobotu konala letošní Hradozámecká noc. Přízraky, duchové a osudové postavy dějin tehdy roztančily Valdštejnský sál zámku, který vytěsnil z Casanovových vyprávění všechny nostalgické vzpomínky na minulost a působivě popustil uzdu jeho fantazii. Akce byla dalším úspěšným projektem, který pořádal duchcovský zámek ve spolupráci s Kulturním centrem Duchcov.

Co Vás konkrétně potěšilo nejvíce?

Největší radost mám z toho, že budeme moci návštěvníkům ukázat autentické výmalby v zámeckých interiérech, které byly v posledních letech odkryty a restaurovány. Právě v nich spočívá potenciál duchcovského zámku, na kterém se v důsledku dějinných událostí v plné míře nedochoval původní zámecký mobiliář. Valdštejnové si totiž četné sbírky odvezli na jiná sídla předtím, než v roce 1921 prodali zámek státu. Jen jejich část se na zámek vrátila v pozdějších dobách. Obnovené interiéry plánujeme zpřístupnit v několika etapách, a to v návaznosti na objem finančních prostředků, které budou k dispozici na tvorbu nových expozic. Ty budou mít totiž podobu interiérových instalací, jejichž příprava a realizace bývá zpravidla poměrně nákladná. Již v letošním roce se povedlo zčásti doplnit stávající prohlídkovou trasu zámecké obrazárny o sedací mobiliář s autenticky dochovanými textiliemi. Doplněny byly i sbírky zámeckého muzea. Instalace kabinetu hudby byla obohacena o několik historických hudebních nástrojů ze sbírek Českého muzea hudby, zatímco v kabinetu kuriozit byla v září letošního roku instalována pozoruhodnost, která nemá na našich hradech a zámcích obdoby Napoleonovy rukavice. Poslední místnost zámeckého muzea dozdobil početný soubor dokumentárních olejomaleb z poloviny 19. století, který prezentuje přírodní a kulturní zajímavosti panství Valdštejnů v severních a středních Čechách již v období romantismu.Státní zámek Duchcov

Velkou radost mám zároveň z toho, že se povedlo zajistit finanční prostředky na stavební dokončení pavilonu pro Reinerovu fresku v zámecké zahradě. Trápilo by mě, pokud by se řešení tohoto problému dále odkládalo. Monumentální barokní freska ze zrušeného panského špitálu již léta degraduje v moderní betonové stavbě, která nedýchá. Letos byly zahájeny práce na úpravě pavilonu, abychom zamezili teplotním výkyvům, které fresku poškozují. Správa zámku na tento problém intenzivně upozorňuje od roku 2011 pořádáním benefičních kulturních akcí či zřízením Nadačního fondu pro záchranu Reinerovy fresky a zajištění vhodných podmínek pro její uchování.

Co plánujete ještě do konce tohoto roku?

Návštěvníci se mohou těšit na působivé vystoupení vokálního souboru Gentlemen Singers, které se bude konat v předvánoční atmosféře v neděli 21. prosince. Koncert, který pořádá Kulturní centrum Duchcov ve Valdštejnském sále zámku, bude vyvrcholením období adventu a zároveň poslední kulturní akcí na zámku v letošním roce.

Plány na příští rok?

Plány na příští rok máme, zatím však neprozradíme. O konkrétních projektech budeme včas informovat. Již nyní však můžeme prozradit, že akce, které se osvědčily, jistě zopakujeme, návštěvníci mohou pro ně hlasovat v anketě o akci roku na oficiálních webových stránkách zámku www.zamek-duchcov.cz. Připravujeme však i řadu novinek. Za zmínku stojí velká fotografická soutěž, do které se případní zájemci mohou zapojit až do konce března. Nejhezčí fotografie budou vystaveny v zámeckých prostorách a jejich autoři budou odměněni věcnými či zážitkovými cenami. Fotodokumentaci z vybraných akcí můžete sledovat na oficiálním profilu zámku Duchcov na sociální síti Facebook.(kos)