V průběhu další fáze obsadili přízemí specialisté – kameníci.“Zhotovují šablony na doplnění zdiva a kamenů původních románských oblouků,“ upřesňuje správce muzejních objektů Milan Kotek.
Dokončena je oprava schodiště do prvního poschodí, které bylo dle změny projektu nově disponované. „V té části křídla, kde mělo být umístěno původně, se vyskytly archeologické nálezy. Archeologové rovněž objevili další románský oblouk a kvůli jeho zviditelnění zůstane část zdi vybouraná,“ vysvětluje Milan Kotek. Poslední termín dokončení rekonstrukce byl stanoven na červen nebo červenec 2008.
„My jsme východní křídlo zámku definitivně opustili. Teď už jen příležitostně sledujeme stavební úpravy v přízemí a připravujeme scénář pro budoucí expozici,“ potvrzuje vedoucí archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích, Alexandra Rusó. Návrhů na podobu prohlídkové trasy, která by měla veřejnosti zpřístupnit pohled do nejstarší historie teplického zámku a od ní se odvíjející historie města, se sešlo mnoho. V současné době bylo Ústeckým krajem, jenž je zadavatelem rekonstrukce, vypsáno výběrové řízení na zhotovitele jejího projektu.