Od léta v roce 2012 pak bude muset mít vlastní pas již každý občan, včetně těch nejmenších.
Cestovat s dětmi, které jsou zapsány v cestovních pasech rodičů, bude možné jenom po určitou dobu, pak bude dítě rovněž potřebovat svůj vlastní cestovní doklad.

Určitý zájem o zapsání dítěte do pasu „na poslední chvíli“ zaznamenali například na teplickém magistrátu, na pasovém oddělení. Nárůst je i v oblasti vystavení klasických pasů pro dospělého člověka. „Zvýšený zájem nyní před prázdninami jsme zaznamenali. Je to každoroční trend,“ říká Pavel Válek, vedoucí odboru na magistrátu.

Nový pas pro dítě za stovku

Nový cestovní pas stojí stovku a dítěti vydrží pět let. Pokud je to jeho první pas, je navíc při podání žádosti na úřadě potřeba osvědčení o státním občanství České republiky. O to se žádá na matrice, vyřizuje se ale na krajském úřadě v Ústí nad Labem. Proto není dobré nechávat vyřizování na poslední chvíli.
Cestovní pas lze převzít jen u úřadu, u něhož byla podána žádost o vydání cestovního pasu.
Ministerstvo vnitra také připravuje nový ceník správních poplatků.