Společně s kolegy ze střední školy v Kópavoguru u Reykjavíku pracovali na projektu ESEI Education, Science and Environment Interactively (Přírodní vědy a environmentální výchova – interaktivní způsob vzdělávání).

Tento projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu. Cílem projektu je podpořit výuku environmentální výchovy a přírodních věd na středních školách s využitím moderní didaktické techniky.

Učitelé společně uskutečnili fyzikálně biologickou expedici, v rámci které se vydali na ledovec i ke gejzírům, pozorovali různé druhy flóry i fauny, navštívili geotermální elektrárnu i hydroelektrárnu a vyslechli přednášky o geologii, vulkanismu i využití geotermální energie na Islandu.
Při prohlídce školy měli učitelé možnost porovnat její vybavení i způsob výuky přírodovědných předmětů.

Ředitel Zdeněk Bergman se setkal na pracovní schůzce s paní ředitelkou Kopavogur Grammar School.
Koordinátoři projektu z obou zúčastěných škol společně připravili závěrečnou zprávu, protože na konci června bude projekt ukončen.

Mgr. Ilona Kuboňová