Hned v úvodu zastupitelé souhlasili s návrhem na jmenování tří nových přísedících pro potřeby Okresního soudu v Teplicích. Věnovali se také balíku prodejů a směn pozemků v majetku města. Zvolili čestným občanem města Jaroslava Musiala a také například potvrdili darování výtěžku z plesu města pro teplickou Arkadii. Ta peníze využije na dovybavení a dofinancování provozu v jejich zařízení. Jde celkem o 250 tisíc korun. K jednání se v Deníku vrátíme.