Budoucí sedmičlenné zastupitelstvo se tam totiž nesešlo v potřebném počtu minimálně pěti lidí. Tři ze sedmi mandátů zůstávají po rezignacích jejich majitelů včetně náhradníků volné. Deníku to potvrdil Jaroslav Žampach z obecního úřadu.

Usnášeníschopné zastupitelstvo je přitom zákonná podmínka, aby mohlo vzniknout nové vedení obce. Újezdeček je po Lhotce na Litoměřicku druhým místem v republice, kde jsou nedávné komunální volby z důvodu nízkého počtu zastupitelů neplatné.

Do nových voleb obec povede stávající starosta. Právě ten musí požádat prostřednictvím krajského úřadu ministerstvo vnitra o nové volby z uvedených důvodů. Dříve než v březnu není termín opakovaných voleb časově reálný.