Na programu bylo třiatřicet bodů k projednání.
Zastupitelé se seznámili například se závěrečnou hodnotící zprávou o chodu městské policie v loňském roce. Rozběhla se také diskuze na téma strážníci a jejich působení v Zámecké zahradě.
Největší balík obsahovaly tradičně majetkové záležitosti, které zabraly skoro polovinu seznamu bodů k projednání.
Na řadu přišel také výtěžek ze vstupného VI. Reprezentačního plesu Statutárního města Teplice.
Letos bude použit na zakoupení přístrojů pro oddělení ORL teplické nemocnice. O poskytnutí peněžitého daru ve výši 300 000 korun Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnici Teplice, rozhodli zastupitelé města bez problémů. Výtěžek ze vstupného VI. Reprezentačního plesu města Teplic ve výši 196 498 Kč byl navýšen z rozpočtu města.
Výstavba rodinných domů si vyžádala v Teplicích pojmenování dalších nových ulic. Jedná se o lokalitu Na Haldách, městskou část Sobědruhy a Šanov II.
Zastupitelé včera názvy nových ulici přijali. V lokalitě Na Haldách přibudou ulice Šípková, Chmelová, Trnková, Jahodová, Travní, Bodláková a Kopřivová.
V Sobědruhách v návaznosti na ulici Na Rozhraní vzniknou nové ulice Boční a Úzká. Další nově vzniklá komunikace se nachází v Šanově a je pokračováním ulice Středové.