Možnost zhlédnout tuto astronomickou zvláštnost nabízela návštěvníkům i Severočeská hvězdárna v Teplicích.
Návštěvník, který v úmorném a horkém dopoledni vystoupal do výšin, aby se přiblížil nebeským tělesům, se tak mohl zúčastnit přednášky, kde byl jev pozorován skrze astronomický dalekohled a komentován pracovníkem hvězdárny - Ottou Šándorem.

“Zatím jsme měli možnost dnes uvítat na naší hvězdárně zhruba 25 lidí, přicházeli jednotlivci, ale také rodiny,“ řekl nám v době naší návštěvy O. Šándor.
Je však nutné říci, že se nejednalo o zatmění úplné, neboť to nelze v našich zeměpisných polohách pozorovat.
Štěstí měli například obyvatelé Kanady, Sibiře a severní Číny - ti si mohli vychutnat okamžik, kdy Slunce zcela skryté za Měsícem zmizelo z oblohy. Lidé u nás se tak museli spokojit alespoň se zatměním částečným.

„Z dalších zajímavých astronomických úkazů bych rád zmínil například prstencové zatmění Slunce, které proběhne 26. ledna 2009. Je však veliká škoda, že ho nebude možné od nás pozorovat. Na další si tak budeme muset počkat až do 4.ledna 2011,“ upozorňoval Šándor.
Jev mohli pozorovat i lidé z oken svých domovů, důležité však bylo pořídit si na pozorování dostatečnou ochranu zraku - speciální brýle či svářečský filtr. Kdo tak neučinil a přece jen vystavil bez patřičné ochrany svůj zrak sluníčku, mohl si způsobit dočasné, či dokonce trvalé poškození zraku.