„Několik minut před průjezdem pelotonu pojede po trase služební vozidlo Policie České republiky označené žlutým praporkem, bezprostředně před pelotonem pojede vozidlo označené červeným praporkem a konec pelotonu bude označovat vozidlo se zeleným praporkem. Žádáme řidiče i další osoby, kterých se závod nějakým způsobem dotkne, aby dbali pokynů policistů a pořadatelů, kteří budou průběh akce zajišťovat,“ vyzvala mluvčí policie Pavla Kofrová.

Jednotlivé etapy Závodu míru juniorů:

Čtvrtek 5. května

etapa 1 Litoměřice ( délka: 102,8 km)

start: 14,40 hodin Litoměřice

Seznam míst, které budou vzhledem k dopravnímu významu zajištěny Policií ČR:
Litoměřice, ulice Na Valech x sil. I/15 sil. I/15 x sil. III/26010 Lovečkovice sil. III/26010 X sil. II/260 Klínky, sil. II/240 x sil. III/24089 Mukařov, sil. III/24089 x sil. II/260 Úštěk, sil. II/260 x sil. I/15, ul. Polské lidové armády sil. II/260 x sil. III/2604 sil. III/24068 x sil. II/240 Liběšice, sil. II/ 240 x sil. I/15, sil. I/15 x sil. II/240, nájezd a sjezd.

Pátek 6. května

etapa 2a Třebenice: (délka 11,2 km)

start: 9 hodin Třebenice

Seznam míst, které budou vzhledem k dopravnímu významu zajištěny Policií ČR:
Třebenice, ul. Masarykova x ul. Tyršova Chodovlice, sil. II/237 u č.p. 60 Chodovlice, sil. II/237 u č.p. 51 Křižovatka sil. II/237 a sil. III/23751 Sedlec, sil. III/23750 x sil. III/2467 Úpohlavy 32, sil. III/23750 x sil. III/23757 Úpohlavy, sil. III/23757 x sil. III/23758

etapa 2b Štětí: (délka 57 km)

start: 16 hodin Štětí

Seznam míst, které budou vzhledem k dopravnímu významu zajištěny Policií ČR:
Štětí, ul. Čs. Armády x ul. U Stadionu Štětí, II/261 x III/26125 Hošťka, II/261 x III/26117 Radouň, III/26118 x III/26120 Střížovice, III/26120 x III/2691 Malešov, III/26117 x III/2691 Malešov, III/26117 x II/269 Vrutice, II/269 x II/261

Sobota 7. května

etapa 3 Teplice (délka 121,7 km)

start: 14 hodin Teplice

Seznam míst, které budou vzhledem k dopravnímu významu zajištěny Policií ČR:
Teplice, ul. Álejní x nám. Svobody Teplice, ul. Álejní x ul. U Zámku Teplice, ul. Álejní x ul. Lounská Teplice, ul. Lounská x I/13 sil. I/8 x sil. I/13 sil. I/13, 96 km, nájezd ul. Bílinská, Teplice (BČS) sil. I/13, 95 km, nájezd Kladruby sil. I/13, 94 km, nájezd Kladruby sil. I/13 92 km, nájezd Zabrušany sil. II/258 napojení na sil. I/13 Duchcov, sil. II/258 x sil. II/254. kruhový objezd Hudcovská výšina, sil. II/254 x sil. III/25340 sil. III/01319 x sil. I/27 Dubí, sil. I/8, km 27 x Ul. Střední Cínovec, sil. I/8, 37 km, kruhový objezd Cínovec, sil. III/00823 x sil. I/8 sil. III/01310 x II/0138Litvínov, ul. Podkrušnohorská x ul. Vrchlického Litvínov, ul. Vrchlického x I/27 Litvínov, I/27 kruhový objezd ul. Na Pavlu Litvínov, I/27 kruhový objezd ul. S. K. Neumanna Litvínov, I/27 x II/271 II/271 x III/2543 II/271 x III/2546

Neděle 8. května

etapa 4 Terezín: (délka 96,4 km)

start: 9 hodin Terezín

Seznam míst, které budou vzhledem k dopravnímu významu zajištěny Policií ČR:
Terezín, ul. Pražská sil. III/00813 x sil. II/608 sil. III/24058 x sil. II/608 sil. III/24058 x sil. II/608 Kruhový objezd I/15 x II/608 Litoměřice, ul. Mezibraní x Na Kocandě, kruhový objezd Litoměřice, ul. Nádražní x Na Kocandě, kruhový objezd sil. I/15 x sil. III/26015