Pozor na uzavírky: ulice Lipová v úseku od křižovatky Skladištní až po křižovatku Městské příkopy. Trvání po celou dobu závodů. Vyznačena bude objízdná trasa, jak tomu bylo v minulých letech při závodech. (pem)