Teplickému deníku to potvrdila ředitelka teplické „zdrávky,“ Dana Šlechtová: „K 1. září 2008 se staneme detašovaným pracovištěm ústecké školy. Studenti budou dál jezdit do Teplic, ale vedení zůstane v Ústí nad Labem.“
Obě střední a vyšší odborné školy jsou zřizovány Ústeckým krajem, který vede ke sloučení snaha po zefektivnění provozu. To se ale nijak nedotkne v Teplicích vyučovaného oboru „zdravotnický asistent,“ který nahrazuje obor všeobecná sestra. Absolventi základních škol na něj budou přijati bez přijímacích zkoušek. Více se dočtete v úterním 6.11. 2007 teplickém deníku