„Krajskou zdravotní považujeme za nejvýznamnějšího spolupracovníka v kraji pro realizaci praktické výuky žáků a studentů. Společně se snažíme rozvíjet motivační prvky, které by vedly ke stabilizaci našich absolventů v jednotlivých nemocnicích této společnosti. A právě poskytnutí pracovních uniforem je jedním z nich. Děvčata jsou s nimi spokojená, jsou slušivé a dávají jim přednost před dříve používanými uniformami. Věřím, že se i v budoucnu bude naše spolupráce rozvíjet a najdeme i další cesty, jak absolventy v nemocnicích Krajské zdravotní udržet,“ uvedla Miroslava Zoubková, ředitelka Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední školy zdravotnické v Ústí nad Labem.

Žákyně zdravotnické školy mají nové uniformyŽákyně zdravotnické školy mají nové uniformyZdroj: Krajská zdravotní„Spolupráce s ústeckou zdravotnickou školou funguje velmi dobře. Velmi nás těší, že se můžeme podílet na výuce budoucích zdravotníků, kterým se dlouhodobě snažíme zajistit co nejlepší podmínky, aby měli zájem zůstávat v Ústeckém kraji a pracovat v našich nemocnicích,“ potvrdila Markéta Svobodová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Krajské zdravotní a hlavní sestra Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Podle vyjádření zástupců Krajské zdravotní si personál i pacienti žáky a žákyně této školy velmi pochvalují. A řada z nich již zaregistrovala i nové uniformy. „Určitě jsou kvalitnější, nejsou tak průsvitné a tolik se nemuchlají, takže je snadnější i jejich údržba. Navíc moc hezky vypadají, dobře sedí a děvčatům sluší,“ zhodnotila nové uniformy odborná učitelka Eva Rohanová.

Masopust v Ústí nad Labem
Medvěd, Smrtka, král i vodník. Ti všichni se sešli na masopustu v Ústí

„Uniformy jsou krásné, nosí se dobře, určitě jsou pohodlnější než ty předchozí,“ doplnila žákyně třetího ročníku Michaela Kuchynková, která je jednou z přibližně stovky těch, jichž se praktická výuka aktuálně týká.

V uniformách žáci a žákyně tráví 14 hodin týdně, v červenci je navíc čeká souvislá praxe, tedy sedm hodin denně každý pracovní den.