Policisté zastavují školáky u vybraných přechodů a říkají jim, jak mají správně přecházet.
„I chodci se stávají obětmi či viníky dopravních nehod. Hlavní příčinou nehod je neznalost a nedodržování pravidel, která upravují provoz na pozemních komunikacích,“ sdělila Jana Matonohová, koordinátorka prevence Policie České republiky.
Chodec musí přecházet vozovku po přechodu, jestliže je blíže než 50 metrů křižovatka s řízeným provozem, přechod nebo jiné místo pro přecházení vozovky. Před vstupem do vozovky se chodec musí přesvědčit, zda může přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu. Chodec tedy nesmí vstupovat do vozovky bezprostředně před blížícím se autem.