Tento obrázek by měl být minulostí. Pomoci mají nově upravené a nasvícené přechody. Úpravy proběhly v rámci rekonstrukce ulice.

„V této extrémně dopravně zatížené části města bylo přitom vybudování bezpečných míst pro přecházení chodců, zejména těch nejzranitelnějších školáků a seniorů to nejdůležitější z celé rekonstrukce. Vše se podařilo vyřešit zbudováním ostrůvků a dostatečným nasvětlením těchto míst,“ uvedl teplický primátor Jaroslav Kubera.

PLYNULEJŠÍ PROVOZ

Přechody byly pro chodce velmi nebezpečné, navíc nebyly nasvětlené podle platných norem. Jeden z nich se v této části Masarykovy třídy zrušil. Provoz by tak měl být plynulejší, řidiči se mohou více koncentrovat na zbývající dva přechody.

Mají výhledové a středové ostrůvky a bezpečnostní prvky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Upravené je i vodorovné dopravní značení, které snížilo rychlost projíždějících aut.

Podle vedoucí odboru dopravy magistrátu Ivany Müllerové nemohla kvůli extrémní dopravní zatíženosti na dvou přechodech vzniknout světelná signalizace. „Toto řešení by bylo pro chodce ještě bezpečnější, ale nikdo si neumí představit kolaps dopravy, která by se tímto opatřením zásadně zpomalila. To by se týkalo i autobusů a trolejbusů,“ řekla Müllerová.

Teplice mají v současnosti dvě desítky nově nasvícených přechodů pro chodce. Město každoročně takto upraví minimálně pět lokalit. Podle projektové manažerky města Hany Novákové se mají příští rok provést bezpečnostní úpravy například u základní školy v ulici Maršovská, přechodu pro chodce Jankovcova Hrázní a opatření je plánované i v ulici Pod Doubravkou.

„Tato opatření navrhují a vyhodnocují experti pro dopravní bezpečnost. V roce 2018 budeme navíc pro město zpracovávat dva zásadní dokumenty pro dopravu města. A to nový územní plán města, kde by v rámci dopravního generelu byly zapracovány a konzultovány s ŘSD i tolik potřebné obchvaty města. A také plán udržitelné mobility města, kde očekáváme zpracování nejnovějších trendů dopravy,“ doplnil náměstek primátora Hynek Hanza.

Za úpravu přechodů na Masarykově třídě město zaplatilo 900 tisíc korun. Podpořila je i Nadace ČEZ, a to částkou 120 000 korun.