Byl to právě MUDr. Kotěšovec, kdo jako první upozornil veřejnost na nebezpečí vzniku rakoviny plic u horníků na dole Cínovec. Jeho největší zásluha spočívá v řešení otázek znečištění ovzduší v Podkrušnohoří.

Inicioval vědce z AV ČSR a spolu s nimi sestavil, prosadil a také úspěšně realizoval „Program Teplice“, na němž spolupracovalo 20 nejlepších vědeckých pracovišť v ČSR a 16 dalších pracovišť z celého světa. Šlo o jeden z nejrozsáhlejších a nejlepších vědeckých programů na světě.

Zabýval se i problematikou výživy a životních podmínek těhotných a kojících žen a jejich dětí. Čest jeho památce.