Římskokatolický kněz se narodil 19. dubna 1938 v Oseku, kde také chodil do základní školy. V Oseku na něj zapůsobili salesiáni, kteří po válce přišli do zdejšího kláštera.

Prošel pestrým životem na různých misích. Od roku 2003 působil v salesiánské komunitě v Teplicích. Odsloužil tu stovky mší. V roce 2015 obdržel Zlatou holubici míru, ocenění za zásluhy o porozumění mezi národy. Oceněn byl jeho příspěvek k dialogu a smíření mezi Čechy a Němci a úsilí o odbourávání nežádoucích historických bariér v regionu.

Benno Beneš zemřel v Domově sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích.