V 18 letech založil místní skupinu ČČK působící v oblasti Novosedlic, Dubí a Proboštova. Začínal se sedmi lidmi, dnes skupina sdružuje přes 50 členů a má tendence se dále rozrůstat. „Začínali jsme pouze s kroužkem první pomoci a zdravotními dozory. Od té doby se naše činnost rapidně rozšířila,“ říká mladý zdravotník. „Ve skupině máme už 24 zdravotníků, dva instruktory první pomoci a tři maskéry úrazů,“ dodává.

Veškeré aktivity, které během roku skupina dělá, jsou postavené na dobrovolnosti. „Rozhodně to není o tom, že budete zachraňovat uvízlé horolezce slaňováním z helikoptéry, i když si spousta lidí myslí, že je to naším cílem, nebo dokonce naší prací,“ zmiňuje. Práce u Českého červeného kříže, který se stala nástupnickou organizací po osamostatnění Slovenska, je podle zdravotníka z Novosedlic určitá forma poslání.

Jiří Herlitze.

„Do Červeného kříže by měl každý vstupovat právě s úmyslem dobrovolnosti, měl by vědět, že se bude zdarma podílet třeba na preventivních akcích HIV, bude dělat kroužky pro děti nebo bude aktivně pomáhat na akcích v místech našeho působení,“ uvádí Herlitze, který třetím rokem studuje obor zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole v Ústí nad Labem. Skoro všechen zbylý čas věnuje kromě rodiny právě aktivitám spojeným s červeném křížem.

„Má práce obnáší organizování nebo zajišťování akcí. Prakticky se starám o chod celé místní skupiny, vedu kroužek první pomoci, zajišťuji personálně veškeré akce i zdravotnické dozory, starám se třeba i o doplnění zdravotnických batohů. Mrzí mě, že se nám stále nedaří sehnat sponzory, kteří by se chtěli podílet na naši činnosti,“ dodává.

MÁ TO V RODINĚ

Mladý zdravotník pokračuje v tradici rodiny. K práci ho přivedla jeho babička Alexandra Svobodová, která je ředitelkou oblastního spolku ČČK v Teplicích. „Někdo má jako kluk sen o drahém autě, mě babička od malička vedla k dobrovolnosti a aktivitám spojenými s ČČK,“ říká sympatický muž.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže. Navazuje na své předchůdce na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české, který byl založen 5. září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6. února 1919. ČČK vznikl rozdělením ČSČK jako nástupnická organizace v Česku.

Dnes má ČČK po celé republice 20 tisíc členů a dobrovolníků. Dělí se do 73 spolků, ty se pak dále rozdělují do místních skupin. Více se dočtete v aktuálním vydání týdeníku Směr.