Soutěž Projekt roku pravidelně vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR, které rovněž nominuje do jednotlivých kategorií vybrané projekty.

„Smyslem soutěže je seznámit nejen odbornou, ale i laickou veřejnost s nejzajímavějšími projekty v oblasti dálkového zásobování teplem a chladem, kterých vzniká každoročně v České republice celá řada. Většina z nás je ovšem bere jako samozřejmost vyplývající z dané situace. Modernizují se tak, případně rekonstruují i nově budují zdroje tepla, rozvodné sítě a zařízení u koncových odběratelů. Proto již v roce 2002 Teplárenské sdružení ČR poprvé vyhlásilo soutěž realizovaných projektů v soustavách zásobování teplem. Kromě výše uvedené kategorie do ní letos patří ještě další dvě: „Rozvoj a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie" a „Snížení tepelných ztrát a přechod na efektivnější horkovodní rozvody. Zvláštního ocenění se pak ještě dočká Počin roku 2013," uvedl Pavel Kaufmann, tiskový mluvčí Teplárenského sdružení České republiky

Přihlášené projekty musí podle něj splňovat určité podmínky. Jejich přínosem musí být například zvýšení účinnosti při využití primárních energií, diverzifikaci paliv a využití druhotných a obnovitelných zdrojů energie.

Dalšími jsou snížení spotřeby fosilních paliv, snížení závislosti na dovozu paliv využíváním domácích zdrojů, snížení emisí skleníkových plynů, zejména CO2.

Důležité jsou také efektivní zásobování energií, zajištění tepelné pohody bytových prostorů či energetických potřeb pro služby a průmysl. Projekt ČEZ Teplárenské pochopitelně výše uvedené ve své kategorii splňuje.

Nese se totiž v duchu zajištění stabilních a kvalitních dodávek tepla a komfortu všech nabízených služeb souvisejících se zásobováním teplem.

„Z Elektrárny Ledvice byl vyveden nový tepelný napáječ, který se ve městě rozděluje do uličních větví. Domovními přípojkami jsou pak připojeny objekty v Ledvicích. V každém připojeném domě je umístěna kompaktní objektová předávací stanice. Došlo k nahrazení neekologických individuálních způsobů vytápění. Zatímco ve městě dochází ke snížení emisí prachu o 7,6 tuny, elektrárna vypustí navíc jen 100 kg prachu při výrobě tepla pro Ledvice," přibližuje ve stručnosti projekt Pavel Šušák, technický ředitel ze společnosti ČEZ Teplárenské.

Ekologicky čistá a spolehlivá dodávka tepla tak podle něj naplňuje jedno z hlavních opatření iniciativy pod názvem Stop prach zlepšení životního prostředí.

Hlavními aktéry iniciativy jsou obce a města v blízkosti Lomu Bílina a Skupina ČEZ, tedy Severočeské doly, Elektrárna Ledvice a ČEZ Teplárenská.

Na systém dálkového vytápění ve městě Ledvice je napojeno 100 objektů, 29 jich je městských, včetně 21 bytových domů, a připojeno bylo i 71 rodinných domů.

Předpokládaná roční dodávka tepla je 10 500 GJ. Výrazně se hlavně zvýšilo uživatelské pohodlí napojených domácností, neboť jim odpadají starosti s nákupem, manipulací a ukládáním uhlí či palivového dřeva a také s likvidací popela.

Všichni odběratelé mají navíc i možnost individuálního nastavování parametrů topení v jednotlivých odběrných místech, a to na základě pouhého telefonátu na dispečink.

Všichni rovněž zaznamenají úsporu energie, jelikož už nemusí zdroj tepla ohřívat na maximum a vydávat tak z něj největší výkon.

Nyní ho mají nastavený tak, že plně postačí k ohřátí místnosti na požadovanou teplotu v závislosti na venkovní teplotě.(otys)