V rámci workshopu se tam prezentovaly místní organizace. Rodiče se mohly s dětmi zapojit do malování a dalších ručních prací. Přítomní byli s nabídkou vánočních dárečků místní drobní výrobci. Návštěvníci se naučili jednoduché grafické techniky, s cílem vytvořit si originální pohled či obrázek pro zkrášlení domácnosti.