O výsledku vypracované studie informovalo Ředitelství silnic a dálnic. V návaznosti ještě připravilo další úpravy. „Na základě výsledků dopravního modelu jsme upravili řešení mimoúrovňové křižovatky u lázní Kyselka tak, aby tunel využívala i doprava přijíždějící do Bíliny po silnici II/257 od Loun. Tím se předpokládaná intenzita dopravy v tunelu zvýšila z 13 000 vozidel za den na přibližně 18 000 vozidel za den. Ani tak se ale zřejmě nedostaneme na úroveň, kdy by stavba ekonomicky vyšla,“ řekl na nedávném setkání zástupců ŘSD a města Bíliny Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD.

K prosazení stavby, jakožto posledního možného řešení úpravy silnice I/13, proto bude potřeba dalších argumentů. V Bílině jsou stále přesvědčení, že je ale mají, a chtějí dál pro tunel bojovat.